database backup solution

ibitz screenshot

  Features

A robust set of features for backing up your data!

How It Works

View a video demonstration on how easy it is to create a backup, destination and schedule and get your first database backed up in in less than a minute!

screen view

Latvijas fakti informacija dati statistika

Latvijas fakti informacija dati statistika

Latvijas datu analīzes portāls №1 - Publiskie dati, plaša funkcionalitāte, intuitīva saskarne. Portāla mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību visai sabiedrībai.
Faktu analīzes pārskats ir datu pārskats kas ir izveidots datu analīzes portālā vai datu analīzes mākonī un publicēts Latvijasfakti.lv mājas lapā. Latvijas faktu analīzes pārskats satur publiski pieejamo informāciju par konkrētu tēmu.
 

Kās ir faktu analīzes pārskats?

Faktu analīzes pārskats ir datu pārskats kas ir izveidots datu analīzes portālā vai datu analīzes mākonī un publicēts Latvijasfakti.lv mājas lapā. Latvijas faktu analīzes pārskats satur publiski pieejamo informāciju par konkrētu tēmu.

Kā izmantot faktu analīzes pārskatus?

  1. Izvēlies un atver vienu no faktu analīzes pārskatiem.* (Lūdzu, ņem vērā, ka tas varētu ilgt dažus mirkļus.)

  2. Atlasi sev nepieciešamo informāciju. (Pārskati sastāv no vairākām sadaļām un satur tabulas, grafikus, izvēlnes, dinamiskus filtrus…)

  3. Ja velies, saglāba informāciju Excel vai PDF formātā.

*Jums ir nepieciešams Adobe Flash Player, lai izmantotu Latvijas faktu analīzes pāskatus.

Datu noliktava

Visi publiskie dati vienā vietā. Vienmēr aktuāla informācija. Plašas vizualizācijas iespējas. Ērta un intuitīva sistēmas saskarne.
 

Datu avoti

Dati no publiskiem datu avotiem tiek periodiski ielādēti Latvijasfakti.lv centralizētā datu noliktavā.

Datu analīzes rīks

Latvijasfakti.lv infrastruktūra nodrošina datu analīzes funkcionalitāti un plašas informācijas vizualizācijas iespējas.

Datu atlase rīki

Latvijasfakti.lv portāla intuitīva lietotāja saskarne nodrošina ērtu datu atlasi.

Latvijas fakti informacija dati statistika
Latvijas fakti

We welcome your comments!

Latvijas fakti informacija dati statistika Latvijas fakti informacija dati statistika
app thumb

download trial

Download a fully functional 14-day trial and see how it works!.

  •  
  • apple